Werkwijze

Na het maken van de afspraak ontvang je van ons per email een afspraakbevestiging.

Het eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Je maakt dan kennis met de diëtist. In dit gesprek worden jouw hulpvraag, verwachtingen en doelen besproken. Er kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen zoals je motivatie, gezondheidsklachten en medicijngebruik, je voedingspatroon, beweging en andere leefstijlfactoren. Ook kunnen er metingen gedaan worden zoals lichaamsgewicht en -samenstelling. Als er sprake is van een ziektebeeld of bepaalde klachten leggen we uit hoe voeding daarop van invloed kan zijn. We bespreken ook hoe jouw leven eruitziet en wat voor jou praktische en haalbare stappen kunnen zijn. Je kan hier na het eerste gesprek meteen mee aan de slag. Ook wordt het verloop van het vervolgtraject besproken.  Na afloop werkt de diëtist het gesprek verder uit in een persoonlijk plan en wordt meestal ook een rapportage naar de verwijzer gestuurd.

De vervolggesprekken duren meestal 30 minuten. Tijdens deze gesprekken begeleiden wij je stapsgewijs bij het behalen van jouw doelen en het voorkomen van terugval.